En översiktsbild av kurs- och lägergården Vreten med Fåsjön i bakgrunden.